CF (Colorful Facilities) organiseert en biedt werk voor mensen, die niet op een reguliere manier aan werk komen.

CF heeft onder meer een aanbod van facilitaire diensten voor het optimaal benutten van gebouwen, middelen en mensen binnen een organisatie. Het werkterrein en aanbod van diensten is breed en omvat alle facetten van het Facility Management.

CF biedt naast deze puur individuele begeleiding ook langdurig werk middels (door haar) specifiek opgerichte en ingerichte ateliers en werkplaatsen. Daadwerkelijk effectief, dan wel in voorbereiding zijn ateliers op het terrein van textiel, houtbewerking, meubelmakerij, horeca, administratieve dienstverlening, in- en ompak en productie.

CF is een maatschappelijke onderneming nieuwe stijl en richt zich bij de uitvoering van activiteiten op een zo’n duurzaam mogelijk gebruik van materiaal en energie in het kader van een seculaire economie. Ontwikkelingen op dit terrein worden nauwlettend in de gaten gehouden en zo veel mogelijk geïntegreerd in de uitvoerende activiteiten.

CF biedt uw onderneming of organisatie bij de uitvoering van uw facilitaire diensten het voordeel dat het personeel in dienst is bij CF; de overeengekomen activiteiten worden altijd uitgevoerd en uw onderneming of organisatie wordt maatschappelijk betrokken.

CF biedt alle diensten en activiteiten aan op basis van heldere offertes met inzichtelijke prijzen en kwalitatieve afspraken.

CF kan optreden als payroll organisatie op het moment dat de kandidaten binnen de doelgroep van CF vallen en er een deugdelijk contract is met een inlenende werkgever, bedrijf of organisatie.

Partners waar wij mee mogen werken