Over ons

Colorful Facilities BV  is een maatschappelijk onderneming nieuwe stijl en biedt facilitaire diensten in de breedste zin van het woord. Zij richt zich op een juist en goed mogelijk gebruik van het millieu. Er wordt gelet op een duurzaam gebruik van materiaal en energie.

Colorful Facilities BV  heeft in hoofdzaak personeel in dienst met een (zogenaamde) achterstand op de arbeidsmarkt. Hierbij kun je denken aan mensen met een beperking of bijvoorbeeld aan statushouders. Wellicht hebben z eop dit moment een achterstand, maar ze zijn zeker niet kansloos. Bij indiensttreding wordt er met elk personeelslid een uitgebreid persoonlijk groei en ambitie programma opgesteld. Vervolgens gaan zij op weg met werk, cursussen, trainingen en of opleidingen. Streven is dat het desbetreffende personeelslid zijn achterstand na een periode van 5 jaar minimaal heeft ingelopen. Beter nog zou het zijn dat zijn achterstand is omgebogen in een voorsprong.

Colorful Facilities BV  biedt ondernemingen en organisaties een uitgebreid pakket van facilitaire diensten met het voordeel dat het personeel in dienst is bij Colorful Facilities. De overeengekomen activiteiten worden uitgevoerd op een kwalitatieve wijze en de overeenkomst komt tot stand op basis van heldere offertes met inzichtelijke prijzen afspraken over uitvoering en kwaliteit.

Onze diensten

Colorful facilities BV  biedt enkelvoudige activiteiten, zoals: schoonmaak, huishouding, catering en restauratie, administratie, automatisering, beveiliging, groenvoorziening, technisch beheer en onderhoud, receptiediensten, secretariaat, hospitality, etc.

Colorful Facilities BV  biedt echter ook meer complexe diensten  als: vastgoedbheer, intern management, projectorganisatie, facility management, risico inventarisatie, calimiteitenplannen, etc.

Informatie

Colorful Facilities BV  wil graag met je in gesprek komen. Ben je een mogelijk kandidaat personeelslid of heb jij de organisatie of onderneming, die dringend  zit te springen om een goede uitvoering van een aantal werkzaamheden. Vul onderstaand formulier is en laten we een afspraak maken om een en ander te bespreken.


Contact

Colorful Facilities BV
Loevestein 33
6714 BS  EDE

Postbus 522    6710 BE    EDE

Phone: +31 318 240174
E-mail: info@colorful-facilities.nl